Diely do prevodovky Z25

             PREVODOVKA   -   RIADENIE

Hriadel šnekového kola .                                           1907 g

Z25-3075.12

Cena:93,80 € /KS

Puzdro hriadelu                                                           1170 g

Z 25-3076.12

Cena:86,30 € /KS

Šnekové kolo riadenia.                                                   2200 g

Z25-3079.12

Cena:99,50 € /KS

Tlačný krúžok hriadela .                                                   115 g

Z25-3077.12

Cena:8,95€ /KS

Matica hriadela riadenia .                                            132 g

Z25-3081.12

Cena :10,10 € /KS                

Pero páky riadenia . 8 x7 x 32

Z25-3085.12


Cena:  0,30 €/KS

Odstrekovací krúžok ložiska diferenciálu

Cena:0,80€/ks

Zaisťovacia podložka pre šnekové kolo riadenia .          13 g

Z 25-3080.12

Cena:0,70€

Vymedzovacia podložka pre ložisko diferenciálu Z25 110x90x0,5

Cena:0,50€/ks

Novo vyrobené vodiace plechy radiacej kulisy
Cena za pár L+P.

Vyrobené podla originálu.

Cena:7,80€

Poistný krúžok matice koželového kola diferenciálu č.3389.15

Vyrobené podla originálu.

Cena:2€/KS                      

Poistka na hriadeľ k brzdovému bubnu Z25 č.4804.18

Vyrobené podla originálu.

Cena :0,80€/KS               

Podlahový plech z vnútornej strany  ľavý         

Z25-050

Cena:7,90 € /KS

Podlahový plech z vnútornej strany  pravý

Z25-051

Cena:7,90 € /KS

Domek radiacej kulisy pre Zetor 25.

Vyrobené podľa originálu Cena:48,50€/KS

Podložka radiacej kulisy pre Zetor 25.

Cena :1,30€/KS

Radíci páka .                                                               1305 g

Z25-3439.16

Cena:48,70€/KS

Pružina rychlostnej páky .                                             65 g

Z25-3444.16

Cena:3,50 €/KS

Vypínacia páka hydraulického zariadenia                        483 g

Z25-7201.50

Cena:37,20€/KS

Šrúb brzdového krytu M8 šteft.                                     7,5 g

Z25-3642.20

Cena:0,20€/KS

Tesnenie domku rýchlostnej páky č. 3441. 16

Cena: 0,60€/KS     NOVINKA

Stavacia matica brzdového bubna ľavá č.4810. 18

Cena: 19,80€/KS   NOVINKA

Čap do gule radiacej páky

Cena :0,20€/ks

Tesnenie uzávierkového hriadeľa

Cena:1,80/ks 

Zaisťovacia podložka presúvacej tyče redukcie.       2 g

Z25-4754.16

Cena:0,50 € /KS

Zarážka zubovej spojky uzávierky                 30 g

Z25-4842.18

Cena:2,80 €/KS

Zaistovacia pružina presúvadla náhonu č. 3720.21   L=21mm

Cena: 0,60€  NOVINKA

Zaistovacia pružina presúvacej páky č. 3425.16   L=38mm

Cena: 0,70€     NOVINKA

Matica kuželového kola diferenciálu 40x1.5 č.3416.15

Cena: 12€   NOVINKA

Zaistovacia gulička 8mm presuvnej tyče-páky č. 913.74

Cena: 0,80€  NOVINKA

Matica kuželového kola diferenciálu 38x1.5 č.3388.15

Cena:12€

Nastavovacia matica brzdového bubna - pravá č.4819.18

Cena:22,60€

Matica ľavého ozubeného hriadeľa č. 4812. 18

Cena: 19,50€    NOVINKA

Držiak brzdového ventila č. 5282. 62

Cena: 9,80€    NOVINKA

Tesnenie ľavého ozubeného hriadeľa diferenciálu .

Z25-4811.18

Cena:0,40 € /KS

Distančná  podložka priamy záber s redukciou.

0,1mm     Z25-3393.15                           cena:2,41 € /KS

0,3mm   Z25-3418.15                             cena:1,95 € /KS

0,5mm   Z25-3392.15                            cena:1,35 € /KS

 1mm      Z25-3391.15                             cena.1,40 € /KS

1,5mm   Z25-3413.15                              cena:1,50 € /KS

Vymedzovacia podložka kuželového diferenciálu                         45x55x0,15  č. 3350. 14   Cena: 0,40€                                             45x55x0,3   č. 3349. 14    Cena: 0,40€

Ložisko 6010 spojky  uzavreté č. 4828. 74

Cena: 3,60€  NOVINKA

Vymedzovacia podložka -63x80x0,15 -0,30€                                                                           -63x80x0,3 - 0,30€                                                                          -63x80x0,5 - 0,30€                         

Nastavovacia skrutka brzd. čeľuste 

Cena:2,10€

Prevodový olej Špeciál 85W-140H           10 L

Cena:30,80 € /KS


D35- Poistný krúžok náhonovej hriadele  Z25-3666.72 Cena:0,20€/KS

D38-Poistný krúžok diferenciálu  Z25-4821.72              Cena :0,20 € /KS

D30-Poistný krúžok hriadele predlohy  Z25-3351.72    Cena :0,20 €

D40-Pistný krúžok hriadele predlohy  Z25-338.72        Cena:0,20 € /KS

D50-Poistný krúžok zubovej spojky uzávierky Z25-4829.72

Cena:0,30 € /KSKorunová matica hriadele prevodovky M30 x1,5         127g

Z25-3355.70

Cena:2,30€/KS

Závlačka matice 6 x55                                            13,4g

Z25-3356.72

Cena:0,15€/KS

Ložiská 

 1. Ložisko 30305 A - 4,50€
 2. Ložisko 30307 A - 7,20€
 3. Ložisko 31309 A - 12,54€
 4. Ložisko 32308 A - 11,47€
 5. Ložisko 30205 A - 3,80€
 6. Ložisko 32212 A - 11€
 1. Ložisko NU 306E - 8,12€ 
 2. Ložisko NU 2206E - 8,96€                                    


 1. Ložisko 6008 2RS - 3€
 2. Ložisko 6203 - 1,41€
 3. Ložisko 6208 - 3,68€
 4. Ložisko 6207 - 2,70€
 5. Ložisko 6213 - 12,30€
 6. Ložisko 6305 - 2,20€
 7. Ložisko 6306 - 3,50€
 8. Ložisko 6307 - 3,80€
 9. Ložisko 6412 - 29,30€
 10. Ložisko 51108 - 3,20€